மு.தளையசிங்கம் – ஒரு நினைவுக்குறிப்பு

மு தளையசிங்கம்

எனது வாழ்நாளில் நான் முதல்முதலில் இனம்கண்டு கொண்ட Activist மு.தளையசிங்கம். நான் ஒரு Activist ஆக வாழ்கின்றேனா இல்லையா என்பதை இன்னமும் என்னால் தீர்மானிக்க முடியாதிருந்த போதிலும் அவ்வாறு வாழத்தான் வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை எனக்குப் போதித்த குருவாக மு.தளையசிங்கத்தை குறிப்பிடுவேன்.

muruka
முருகபூபதி ஆஸ்திரேலியா

இலங்கையின் முதன்மையான படைப்பாளுமைகளில் ஒருவரும் சிந்தனையாளருமான மு.தளையசிங்கம் பற்றிய ஒரு நினைவுக்குறிப்பு. என் நண்பர் ஆஸ்திரேலியா முருகபூபதி எழுதியிருக்கிறார். 

காலமும் கணங்களும் மு தளையசிங்கம் -முருகபூபதி

===================================================

மு.தளையசிங்கம் பற்றி…

இலங்கை வாசகர்களும், இலக்கியமும்

மு.தளையசிங்கத்தின் தத்துவமும் மெய்யியலும் 1

 மு.தளையசிங்கத்தின் தத்துவமும் மெய்யியலும் 2

மு.தளையசிங்கத்தின் தத்துவமும் மெய்யியலும் 3

மு .தளையசிங்கம் விமரிசனக்கூட்டம் பதிவுகள் 1

மு .தளையசிங்கம் விமரிசனக்கூட்டம் பதிவுகள் 2

மு .தளையசிங்கம் விமரிசனக்கூட்டம் பதிவுகள் – மூன்றாம் பகுதி

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் இருபது – கார்கடல்-13
அடுத்த கட்டுரைஈரட்டி – கடிதங்கள்