தல்ஸ்தோய் உரை

15-09-2018 அன்று தல்ஸ்தோயின் 190 ஆவது பிறந்தநாள் விழாவை ஒட்டி சென்னை ருஷ்யக் கலாச்சார மையத்தில் நிக்ழ்ந்த விழாவில் ஆற்றிய சிறப்புச் சொற்பொழிவு. தல்ஸ்தோய் – அறமும் ஒழுக்கமும்

முந்தைய கட்டுரைசென்னை தல்ஸ்தோய் விழா
அடுத்த கட்டுரைநகல்