காந்தி சில நினைவுகள் – ஹரிஹர சர்மா

photo_133

காந்திஜியுடன் தொண்டு செய்யத் தொடங்குமுன் நானும் இந்தியாவிலேயே நடந்த முதல் அரசியல் புரட்சிக்குழுவில் சேர்ந்திருந்தது பலருக்குத் தெரியாது. நீல கண்டப் பிரம்மச்சாரி (தற்காலம் ஸ்ரீ ஓம்கார்ஸ்வாமி), வாஞ்சி, சங்கரகிருஷ்ணன் முதலியோரோடு குழுவில் முக்கிய பங்கு கொண்டிருந்தேன். காந்திஜியையும் அவரது தென்னாப்ரிக்கா சத்தியாகிரகப் பணியையும் அறிந்ததும் புரட்சிக் குழுவிலிருந்து விலகி காந்திஜியைச் சந்தித்து அவருடனே பணியாற்ற வேண்டுமென்று உறுதிக் கொண்டேன்

காந்தி சில நினைவுகள் – ஹரிஹர சர்மா

முந்தைய கட்டுரைஈரோட்டில் இருந்து…
அடுத்த கட்டுரைஐரோப்பா-5, அடித்தளத்தின் குருதி