அமெரிக்கக் கவிமாநாடு

அன்புள்ள ஜெ,

தங்களின் ஐரோப்பிய பயணம் பற்றி மகிழ்ச்சி. அமெரிக்காவில் எந்த மூலைக்குச் சென்றாலும் மெக்டானல்டின் அதே பர்கரும் கோக்கும் கிடைக்கும் என்றாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஊர் மெக்டொனால்டில் பர்கரும் நல்லா இருந்தது கோக்தான் சரியில்லை என்று சலித்துக்கொள்வது அமெரிக்கர்களின் வழக்கம். ஐரோப்பா நேர் எதிர். பல்லாயிரம் இனங்குழுக்களும் மதங்களும் மக்களும் பண்பாடுகளும் பிணைந்து பிரவாகமாக நிறையும் வாழ்க்கை ஏறக்குறைய இந்தியாவுக்கு இணை வைக்கதக்கதுதான் இல்லையா…
அமெரிக்க தேசிய அளவிலான கவிஞர்களின் மாநாட்டில் பங்கெடுத்த என் அனுபவத்தை சிறு கட்டுரையாக எழுதியிருக்கிறேன், அதன் சுட்டி கீழே.

வேற்றிடவேர் படியும் கிரணத்தின் நிறப்பிரிகை

இன்னும் எழுதவும் விவாதிக்கவும் நிறைய இருக்கிறது. தொகுத்துக்கொண்டபின் எழுதுகிறேன்.
அன்புடன்,
வேணு
முந்தைய கட்டுரைஇந்திய உளநிலை -கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஇருளும் ஒளியும்