தேவதேவனின் கவிமொழி

தேவதேவன்
தேவதேவன்

தேவதேவன் கவிதைகளின் கவிதைமரபு மிகப் பழையது. அதில் புதுக்கவிதைக்கான பேசுமொழியை அவதானிக்க முடியும். ந.பிச்சமூர்த்தியின் கவிதைகள் போல இருப்பவை. ஆனால் அதிலிருந்து கவிதையின் நுட்பம்சார்ந்து விலகி நவீனத்தைத் தொட்டவை. ந.பிச்சமூர்த்தியின் கவிதைகள் வாழ்வின் இக்கட்டுகளை உணர்வுநிலையில் கூறியதுபோலல்ல தேவதேவன் கவிதைகள்.

தேவதேவன் கவிதைகள் பற்றி சுயாந்தன்

 

============================================================================================================தேவதேவன் பழைய கட்டுரைகள் இணைப்புகள்

தேவதேவனுக்கு ஓர் இணையதளம்

தேவதேவனின் கவிதையுலகம்

தேவதேவனின் வீடு:ஒரு குறிப்பு

கவிதையின் அரசியல்– தேவதேவன்

மார்கழியில் தேவதேவன்

தேவதேவன் கருத்தரங்கம்

உதிர்சருகின் முழுமை

தேவதேவனும் நானும்

நல்முத்து

மாசு

உறவுகளின் ஆடல்

நிழலில்லாத மனிதன்

தேவதேவனும் நானும்-கடிதம்

தேவதேவனின் பரிணாமம்

திருப்பரப்பு

தேவதேவனின் படிமங்கள்

தேவதேவனின் கவித்தரிசனம்

தேவதேவனை தவிர்ப்பது…

தேன்மலர்

விரல்நுனி வண்ணத்துப்பூச்சி

தேவதேவனின் கவிதைகளை ரசிப்பது பற்றி…

தேவதேவனைப்பற்றி…

கவிஞர்களின் முன் விமர்சனம்

பாலையின் மலர்மரம்

தேவதேவனின் மரங்கள்

இலக்கியவாதி வளர்கிறானா?

தேவதேவனின் அருகே…

அட்டைப்படங்களின் வரலாறு

தேவதேவனின் கவிமொழி

தேவதேவன் -தக்காளி

தேவதேவன் – கடிதம்

தேவதேவன் கவிதை -கடிதங்கள்

தேவதேவன் கவி

தேவதேவன் விபத்துக்குப்பின் குணமடைந்தார்

தைகள் முகப்படங்கள்

தேவதேவன் – கடிதங்கள்

தேவதேவன் கடிதம்

தேவதேவன் ஒரு பேட்டி

அசோகமித்திரன், தேவதேவன்- கடிதங்கள்

தேவதேவன் மகள் திருமணம்

நாகர்கோவிலில் தேவதேவன் கவிதை அரங்கு

தேவதேவன்-கடிதம்


தேவதேவன் கவிதைகளின் இணைப்புகள்

 

http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=30208255&format=print&edition_id=20020825

http://www.thinnai.com/ar0812023.htm

வீடு http://www.thinnai.com/pm0812024.html

மரம் http://www.thinnai.com/pm0819028.html

http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=302090912&format=html

http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=60208254&format=html

http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=30208255&format=html

http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=60208193&format=html

http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=30208198&format=html

http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=30209241&format=html

http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=30209029&format=html

http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=30208124&format=html

http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=60208123&format=html

 

முந்தைய கட்டுரைஉள அழுத்தம் பற்றி
அடுத்த கட்டுரைகம்பன்,அரிக்கமேடு,பாண்டிச்சேரி