எம்.ஏ.சுசீலா விழா பதிவு

q

ஜெமோ,

 

மீணடுமொருமுறை விழா பற்றிய நிகழ்வுகளை என்னுள் நிகழ்த்திக்கொள்ள முடிந்தது இப்பதிவை எழுதுவதற்காக.

அன்புடன்
முத்து
முந்தைய கட்டுரைமெல்லிசை- கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைசோர்பா    எனும்   கிரேக்கன் – அருண்மொழி நங்கை