வல்லினம்

vallinam

அன்பான ஜெ. டிசம்பர் வல்லினத்தில் விஷ்ணுபுரம் விருது சார்ந்த இரு செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

1. http://vallinam.com.my/version2/?p=4867
2. http://vallinam.com.my/version2/?p=4841

மேலும் மலேசிய வந்தபோது படைப்புச்சுதந்திரம் குறித்த உங்கள் கேள்வியை ஆராய்ந்து விஜயலட்சுமி எழுதியுள்ள கட்டுரை

1. http://vallinam.com.my/version2/?p=4872

 

ம.நவீன்

 

முந்தைய கட்டுரைநாகர்கோயிலில் புயல்
அடுத்த கட்டுரைகடைசிமுகம் -கடிதம்