தமிழ் விக்கி தூரன் விருது

தமிழ் விக்கி தூரன் விருது

தமிழ்க் கலைக்களஞ்சியத்தை உருவாக்கியவரும், இசைப்பாடலாசிரியருமான மறைந்த பெரியசாமி தூரன் நினைவாக விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டம் சார்பில் தமிழ் விக்கி பெரியசாமி தூரன் விருது ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட உள்ளது. இவ்விருது ரூபாய் இரண்டு லட்சமும் சிற்பமும் அடங்கியது.

தூரன் விருது - அறிவிப்பு

தமிழ் விக்கி தூரன் விருது

தமிழ் விக்கி இணையம் 7-மே-2022ல் அமெரிக்காவில் வாஷிங்டன் டிசி, பிராம்டன் நடுநிலைப் பள்ளி ஆஷ்பர்ன் நகரில் நடைபெறுகிறது தமிழ் விக்கி இணையக் கலைக்களஞ்சியத்தின் தொடக்க விழா நடைபெறுகிறது. தமிழ் விக்கி சார்பில் ஒரு விருது இவ்விழாவில்...

தூரன் விருது - 2022

ஈரோடு, தமிழ் விக்கி தூரன் விருது விழா

தமிழ்க் கலைக்களஞ்சியத்தை உருவாக்கியவரும், இசைப்பாடலாசிரியருமான மறைந்த பெரியசாமி தூரன் நினைவாக விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டம் சார்பில் தமிழ் விக்கி பெரியசாமி தூரன் விருது ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட உள்ளது. இவ்விருது ரூபாய் இரண்டு லட்சமும்...

தமிழ் விக்கி தூரன் விருது: கரசூர் பத்மபாரதி சந்திப்பு

தமிழ் விக்கி- தூரன் விருது வழங்கும் விழா 14- ஆகஸ்ட்- 2022 அன்று காலைமுதல் இரவு வரை ஈரோட்டில் நிகழ்கிறது. (முந்தையநாளே வந்து தங்க விரும்புபவர்களுக்கு இடவசதி உண்டு). இதில் ஆய்வாளர்களை வாசகர்கள்...

தூரன் விருது - 2022 - விருந்தினர்கள்

தூரன் விருது - 2022 - நிகழ்வுகள்

தூரன் விருது - 2022 - காணொலி

விருது பதிவுகள்